Online Bibliák

Károli Biblia (1908)

A Károli-Biblia szerepe a magyar nyelv ápolásában egyedülálló. Nincs még egy könyv, amely nagyobb hatást gyakorolt volna a magyar nyelvre. 30 évvel a Protestáns új fordítás megjelenése után is megőrizte ezt a szerepét a magyar irodalom művelői között.

Új Fordítású Biblia (1990)

A főként protestáns egyházak által használt Biblia először 1975-ben jelent meg, lezárva egy közel 30 éves időszakot, amelynek során a magyarországi protestáns egyházak a hagyományos Károli Biblia megújításán, és Isten igéjének mai magyar nyelven való megszólaltatásán fáradoztak. Először 1990-ben került sor ennek az új fordításnak a revíziójára, majd 2014-ben megjelent az új fordítású Biblia legújabb revíziója.

Egyszerű Fordítású Biblia (2012)

Egyszerű Fordítású Biblia. E Biblia fordítói igyekeztek egyszerű és természetes formába önteni az eredeti héber, illetve görög szöveg értelmét, hogy könnyen érthető legyen, és ne akadályozza, hanem segítse az olvasót a Biblia igazságának megértésében.

Revideált Károli Biblia (2014)

Az újítás forrása a legnagyobb példányszámban elterjedt 1908-as kiadás volt, de a fordító szakbizottság figyelembe vette a korábbi kiadásokat, az íráskutatások eredményeit, valamint közel félszáz egyéb magyar, valamint nemzetközileg elfogadott idegen nyelvű bibliafordítást is.

Új Fordítású Revideált Biblia (2014)

Az átdolgozott bibliakiadás előmunkálatai a bibliaolvasók észrevételeinek összegyűjtésével kezdődött. A biblikus teológiai szakértők munkájuk során megőrizték a bibliai szöveg tagoltságát, ugyanakkor ügyeltek arra is, hogy ne csak olvasható, hanem felolvasva is jól hangzó szövegeket tegyenek közzé, és igazodjanak a ma beszélt köznyelv szintjéhez, ezért az archaikus, ma már nem használatos kifejezéseket igyekeztek újakkal kiváltani.

Csia Lajos-féle Újszövetség (2005)

Csia Lajos (1887-1962) igen elmélyülten foglalkozott a bibliafordítással, és a bibliai könyvek magyarázatával. Több élő nyelven beszélt, s ezek mellett tökéletesen bírta a Biblia héber, ógörög, és arámi nyelvét olyan fokon, hogy ezeket a nyelveket tanította is. A bibliafordítók közül ő az egyetlen, aki a magyar nyelvben a test, a lélek, és a szellem fogalmának fordítását helyesen, és következetesen keresztülvitte.